วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562

บทความ

บทความ หลักแก้กม.บัตรทองคือปกป้อง ‘สมบัติชิ้นเดียวของประชาชน’ โดย : นพ.วินัย สวัสดิวร

การประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.... ซึ่งอยู่ระหว่างเดินหน้า เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมที่บังคับใช้ยาวนาน 15 ปี ...

85 ปี ประชาธิปไตย โดย ปราปต์ บุนปาน

ในวาระครบรอบ 85 ปี ประชาธิปไตยไทย ดูเหมือนปัญญาชน-นักคิดร่วมสมัยจะมิได้นำเสนอความคิดเห็นที่ย้อนรำลึกไปถึง "อดีต" ดังที่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านม...

แนวคิดประชาธิปไตยของอนุรักษนิยมไทย(2) : โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

อ่านแนวคิดประชาธิปไตยของอนุรักษนิยมไทย(1)คลิกที่นี่ รัฐความมั่นคงและรัฐพัฒนาเกิดในประเทศไทยในเวลาใกล้เคียงกัน และซ้อนทับกัน การเข้าร่วมกับฝ่าย “...

หุ่นยนต์ครองโลก : ไม่เพียงแค่งาน หุ่นยนต์จะมาแข่งขันกับมนุษย์ในทุกทาง

เรื่องการแทนที่มนุษย์ด้วยหุ่นยนต์ในตลาดแรงงาน เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาบ่อยครั้งขึ้นในปัจจุบัน อาจเป็นเพราะความสามารถของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์...

บทความ แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย : กฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต

  ตอนที่ 1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที...

ข้อสรุป บทเรียน “30 บาท”รักษาทุกโรค บทเรียน การเมือง

ไม่ว่าเส้นทางของร่าง พ.ร.บ.บัตรทองอันอยู่ในขั้นตอน "ประชาพิจารณ์" จะดำเนินไปอย่างไร แต่ "รอยร้าว" อันดำรงอยู่ระหว่าง "กระทรวง" กับ "เอ็นจีโอ" กำลังฝัง...

“มหาอำนาจ”เปลี่ยนไป โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

ดูเหมือนว่าความโกลาหลทางการเมืองของประเทศไทยเราจะยังไม่จบลงง่ายๆ แม้จะมีความชัดเจนว่ากำลังดำเนินไปสู่ชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของ "นักการเมืองที่มาจาก...

กระแทกใจ โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล มุ่งกระแทกกลาง ในปาฐกถา "ทิศทางการเมืองไทยกับสังคม 4.0" ในงานสัมมนา Direk's Talk ที่คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ด้วยการระบุถึง "คว...

อาศรม มิวสิก งานฉลอง 200 ปี มหาวิทยาลัยดนตรีเวียนนา โดย:สุกรี เจริญสุข

ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงเวียนนา (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien - mdw) ประเทศออสเตรีย ได้จัดงานฉลอง...

ภัย ‘สารพัดก๊าซพิษ’ ภัย ‘บ่อบำบัดน้ำเสีย’

แล้วก็เกิดขึ้นมาอีกจนได้ สำหรับอุบัติเหตุที่ไม่น่าจะเกิดกับพนักงานและนักศึกษาฝึกงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่ผลิตอาหารแปรร...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test